Title: Správnou výživou proti anorexii
Other Titles: Proper nutrition against anorexia
Authors: Bláhová, Alena
Advisor: Luhanová, Lenka
Referee: Fránová, Daniela
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13885
Keywords: poruchy příjmu potravy;mentální anorexie;body mass index;výživa;výživové doporučení;prevence
Keywords in different language: eating disorders;anorexia nervosa;body mass index;nutrition;nutritional recommendations;prevention
Abstract: Téma této bakalářské práce je "Správnou výživou proti anorexii." Práce zpracovává pohled na mentální anorexii a hodnotí rizikové faktory tohoto onemocnění. Skládá se z části teoretické a praktické. V teoretické části popisuji problematiku onemocnění mentální anorexie (historii, poruchy příjmu potravy, definování mentální anorexie, specifické typy mentální anorexie, etiologické faktory, zdravotní komplikace, diagnostiku mentální anorexie, léčbu, prevenci) a výživu jako jeden z faktorů prevence. V praktické části jsem zpracovala čtyři kazuistiky doplněné rozhovorem. V závěru práce vyhodnocuji výzkumné otázky. Závěrů z práce jsem využila k sestavení edukačního materiálu. Je zaměřen na pomoc nemocným anorexií a hodí se i pro prevenci poruch příjmu potravy.
Abstract in different language: The title of the thesis is "Proper Nutrition against Anorexia". The thesis deals with anorexia nervosa and assesses the risk factors of the disease. The first part presents theoretical background, while the second part is practical. In the theoretical part I describe anorexia and related issues (history, eating disorders, definition of anorexia nervosa, specific types of anorexia, etiology of the disease, health complications, how to diagnose anorexia, treatment, prevention) and proper nutrition as an important factor in prevention. In the practical part I have presented four case studies supplemented by interviews. In the conclusion of the thesis I evaluate the findings related to the research objectives. I have used the conclusions of the thesis to create educational materials. Their aim is to help patients suffering from anorexia; these materials are also useful for prevention of eating disorders.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spravnou vyzivou proti anorexii Alena Blahova.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Blahova VP.jpgPosudek vedoucího práce499,63 kBJPEGThumbnail
View/Open
Blahova OP.jpgPosudek oponenta práce424,77 kBJPEGThumbnail
View/Open
Obhajoba BP Blahova.jpgPrůběh obhajoby práce258,83 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13885

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.