Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHejkal, Luděk
dc.contributor.authorVoglová, Denisa
dc.contributor.refereePistulková, Alena
dc.date.accepted2014-06-12
dc.date.accessioned2015-03-25T09:39:30Z
dc.date.available2013-01-31cs
dc.date.available2015-03-25T09:39:30Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-31
dc.identifier55255
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13901
dc.description.abstractBakalářská práce na téma Specifika letecké záchranné služby při hromadných neštěstích a katastrofách seznamuje s úlohou letecké záchranné služby při mimořádných událostech a je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje hromadné neštěstí a katastrofy obecně. Zabývá se integrovaným záchranným systémem a v neposlední řadě se věnuje specifikaci letecké záchranné služby a jejím úlohám při mimořádných událostech. Praktická část práce se zaměřuje na kazuistiky událostí, při kterých musel zasahovat vrtulník letecké záchranné služby. Konkrétně se jedná o dopravní nehodu autobusu, vlakové neštěstí a popis dvou taktických cvičení.cs
dc.format61 s. (13 027 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmedicína katastrofcs
dc.subjecthromadné neštěstícs
dc.subjectintegrovaný záchranný systémcs
dc.subjectletecká záchranná službacs
dc.subjectmimořádná událostcs
dc.titleSpecifika letecké záchranné služby při hromadných neštěstích a katastrofáchcs
dc.title.alternativeSpecificities of Air Rescue Service at Mass Disasters and Catastrophesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra záchranářství a technických oborůcs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis titled "Specifics of the aerial ambulance services in mass disasters and catastrophes" introduces tasks of aerial ambulance services during emergency situations and is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part describes mass disasters and catastrophes in general. It deals with the integrated rescue system and, last but not least, concentrates on the specification on the aerial medical services and its tasks during emergency situations. The practical part focuses on event case studies in which a helicopter of the aerial medical services was used. Specifically it describes a bus traffic accident, a train crash and two tactical exercises.en
dc.subject.translatedcatastrophe medicineen
dc.subject.translatedmass disasteren
dc.subject.translatedintegrated rescue systemen
dc.subject.translatedair ambulanceen
dc.subject.translatedextraordinary incidenten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Denisa Voglova.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFView/Open
Voglova VP.jpgPosudek vedoucího práce452,85 kBJPEGThumbnail
View/Open
Voglova OP.jpgPosudek oponenta práce461,41 kBJPEGThumbnail
View/Open
Obhajoba BP Voglova 001.jpgPrůběh obhajoby práce281,85 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13901

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.