Title: Prevence vzniku syndromu karpálního tunelu
Other Titles: Prevention of the genesis of carpal tunnel syndrome
Authors: Bartošová, Štěpánka
Advisor: Machartová, Vendulka
Referee: Sojka, Oldřich
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13902
Keywords: prevence vzniku syndromu karpálního tunelu;útlakový syndrom;úraz zápěstí;zánět šlach zápěstí;poškození mediálního nervu
Keywords in different language: prevention of genesis of carpal tunnel syndrome;compression syndrome;wrist injury;tendonitis wrist;medial nervus demage
Abstract: Bakalářská práce řeší problematiku prevence vzniku syndromu karpálního tunelu. Podnětem pro psaní této práce bylo zjištění, zda lidé mají dostatečné informace o tomto onemocnění, především o samotné prevenci. Teoretická část uvádí čtenáře do problematiky syndromu karpálního tunelu, popisuje příčiny vzniku, preventivní opatření a nakonec i léčbu. Praktická část zahrnuje kvantitativní výzkum, který zjišťuje potřebu preventivních opatření, díky kterým se lze vyhnout jedné z nejčastějších nemocí z povolání, jakou je právě syndrom karpálního tunelu.
Abstract in different language: This bachelor diploma focuses on prevention issues of the carpal tunnel syndrome. The idea for writing this theses was determination, if people have adequate information about this disease, especialy itself prevention. Theoretical part provides reader into the issue of carpal tunnel syndrome, describe the causes, preventive measures and ultimately theatment. Practical part includes quantitative research finding the need of prevetion measures due to avoidable one of the most common occupational disease, such as the carpal tunnel syndrome.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bartosova Stepanka - Prevence vzniku syndromu karpalniho tunelu.pdfPlný text práce3,51 MBAdobe PDFView/Open
Bartosova VP.jpgPosudek vedoucího práce427,38 kBJPEGThumbnail
View/Open
Bartosova OP.jpgPosudek oponenta práce381,28 kBJPEGThumbnail
View/Open
Obhajoba BP Bartosova 001.jpgPrůběh obhajoby práce272,36 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13902

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.