Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBeránek, Václav
dc.contributor.authorTouš, Šimon
dc.contributor.refereeVít, Milan
dc.date.accepted2014-06-12
dc.date.accessioned2015-03-25T09:39:33Z
dc.date.available2013-01-31cs
dc.date.available2015-03-25T09:39:33Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-31
dc.identifier60197
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13907
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá agresivním chováním vůči záchranářům při výkonu jejich povolání. V teoretické části je popsán vznik a historie vývoje první pomoci a záchranné služby. Je zde věnován prostor současné přednemocniční neodkladné péči, její organizaci a řízení včetně legislativní opory. V závěru jsme se zabývali charakteristikou záchranáře z pohledu psychologa. V praktické části je vysledována přímá souvislost mezi výkonem práce záchranáře a agresivním chováním osob. Jsou zde uvedena některá rizika, která podstupují pracovníci zdravotnické záchranné služby v rámci výkonu svého povolání, je vysvětlen vznik krizových situací a z nich plynoucí iracionální chování lidí. Incidence napadení v souvislosti s výkonem povolání záchranáře se potvrdila ve všech sledovaných případech. O jakou formou napadení se jedná, je zde blíže specifikováno. Domníváme se, že efektivnícs
dc.format56 s. 79 647 znakůcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectagresivní chovánícs
dc.subjectzáchranářcs
dc.subjectzáchranná službacs
dc.subjectpřednemocniční neodkladná péčecs
dc.subjectkrizové situacecs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectsebeobranacs
dc.subjectútokcs
dc.titleVýznam sebeobrany v přednemocniční neodkladné péči.cs
dc.title.alternativeThe importance of self-defense in the prehospital emergency care.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra záchranářství a technických oborůcs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor diploma deals with aggressive behavior in connection with the work of paramedics. The theoretical part describes the creation and history of the development of first aid and emergency medical services. There is a space dedicated to contemporary pre-hospital emergency care, its organization and management, including legislative support, given some of the risks that it incurs crew of emergency medical services in the exercise of his profession, explains the emergence of crisis and the resulting irrational behavior of people and given the importance of good communication in the prehospital emergency care. In the practical part, traced a direct link between performance paramedics and aggressive behavior in people. The incidence of assault in connection with occupational rescuers were confirmed in all the cases. Which form of attack is there are specified. The paramedics in most cases, thinks that improving knowledge in the field of self-defense will benefit.en
dc.subject.translatedaggressive behavioren
dc.subject.translatedparamedicen
dc.subject.translatedambulance serviceen
dc.subject.translatedprehospital emergency careen
dc.subject.translatedcrisis situationsen
dc.subject.translatedcommunicationen
dc.subject.translatedself-defensen
dc.subject.translatedattacken
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyznam sebeobrany v prednemocnicni neodkladne peci - Simon Tous.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
Tous VP.zipPosudek vedoucího práce1,86 MBZIPView/Open
Tous OP.jpgPosudek oponenta práce431,05 kBJPEGThumbnail
View/Open
Obhajoba BP Tous 001.jpgPrůběh obhajoby práce268,37 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13907

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.