Title: Vizuální identita existujícícho subjektu(funkcní maketa grafického manuálu)
Other Titles: Visual identity of existing entity
Authors: Romanenko, Oleksandra
Advisor: Ziegler, Zdeněk
Referee: Hrach, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14088
Keywords: Kiev racing yacht club;logo;grafický manuál;webové stránky;firemní styl
Keywords in different language: Kiev racing yacht club;logo;visual identity
Abstract: Tato diplomová práce je soborem grafických prvků. Zahrnuje tři plakáty B1 postavené na akčních fotografiích (fotografie byly požadavkem společnosti), včetně typografie a loga, grafický manuál má 20 stránek s popisem technických možností loga a typografie, také jsou tam náhledy tiskovin včetně tisku na textil (tričko a kšiltovka). Součástí mé práce jsou tři druhy vizitek s firemním logem, firemní tiskoviny jako obálky na dopisy, firemní dopisní papír, dekorativní dopisní papír, firemní razítko, a také dárkové předměty: propisky a hrníčky. K práci patří také tvorba webových stránek pro danou společnost. Předpokládaný termín realizace po redesignu firemního stylu je konec srpna začátek září.
Abstract in different language: This work is a set of graphical elements. Includes three posters B1 based on action photo (s requirements the Company), including typography and logo design manual has 20 pages with descriptions of the technical options logos and typography, there are also thumbnail prints including textile printing (T-shirt and cap). Part of my work are three types of business cards with company logo, corporate stationery such as envelopes for letters, corporate stationery, decorative stationery, company stamp, and gift items: pens and mugs. The work also includes creating web pages for the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace Oleksandra Romanenko.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFView/Open
Romanenko.pdfPosudek vedoucího práce153,37 kBAdobe PDFView/Open
Romanenko.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce187,53 kBAdobe PDFView/Open
Romanenko.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce127,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14088

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.