Title: Paměť prchavého místa
Other Titles: Memory of elusive Place
Authors: Soukup, Vojtěch
Advisor: Beránek, Jiří
Referee: Šindelář, Jaroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14106
Keywords: sochařská instalace;land art;dřevěná konstrukce;most;paměť místa;tvrziště;dobývací věž
Keywords in different language: sculptural installation;land art;wooden structure;bridge;memory of space;stronghold;mining tower
Abstract: Sochařská instalace pracující s principy landartu. Konstrukce z přírodního materiálu jako nositel funkce, estetické hodnoty a duchovního rozměru. Instalace reaguje citlivým způsobem na místo a jeho historii.
Abstract in different language: The sculptural installation working with the principles of land art. Construction of the natural material as the bearer functions aestethic values and spiritual dimension. Installation tries to react sensitively to the place and its history.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_all_master.pdfPlný text práce6,8 MBAdobe PDFView/Open
Soukup.pdfPosudek vedoucího práce132,77 kBAdobe PDFView/Open
Soukup.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce269,55 kBAdobe PDFView/Open
Soukup.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce114,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14106

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.