Title: Fractal Based Procedural Modelling
Authors: Filip, Norbert
Citation: Winter School of Computer Graphics and CAD Systems 94: University of West Bohemia: Pilsen, Czech Republic, January 19-20, 1994, p. 149-157.
Issue Date: 1994
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://wscg.zcu.cz/wscg1994/papers94/Filip_94.pdf
http://hdl.handle.net/11025/15414
ISBN: 80-7082-192-2
Keywords: procedurální modelování založené na fraktálech;terénní tvary;stromy;modelování terénu;počítačová grafika
Keywords in different language: fractal based procedural modelling;terrain shapes;trees;terrain modelling;computer graphics
Abstract: Two different methods for procedurally based modelling are presented as an alternative to the interactive modelling. Fractal and graftal techniques are shown to be the possibilities for modelling of natural phenomena as terrain shapes and trees. Different issues of consistency for fractal based terrain modelling are discussed. Second part of the paper shows several problems of graftal and L-systems trees modelling. Attention is focused on modeling of branches, the problem of "twisted" branches and branch connections are solved. The paper contains remarks towards the implementation of presented ideas.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Winter School of Computer Graphics and CAD Systems 94
Sborník referátů semináře Zimní škola počítačové grafiky a CAD systémů 1992

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Filip_94.pdfPlný text858,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15414

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.