Název: Dávid a Goliáš: Spolu alebo proti sebe? Bilaterálne vzťahy Svätej stolice a USA v kontexte medzinárodnej politiky
Autoři: Sekerák, Marián
Citace zdrojového dokumentu: Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2014, č. 3, s. 54-84.
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/15489
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: Svatý stolec;Vatikán;Spojené státy americké;mezinárodní vztahy;válka ve Vietnamu;válka v Perském zálivu;válka v Iráku
Klíčová slova v dalším jazyce: Holy see;Vatikán;United States of America;international relations;vietnam war;war in Gulf;war in Iraq
Abstrakt: The Holy See is an exceptional international political agent which has existed longer than the Westphalian (or Post-Westphalian) system of international relations. This is so thanks to its close interconnection with the Catholic Church and to the institution of the Papacy itself. Nevertheless, it is interesting to note that the Holy See’s relations with other international actors have not been thoroughly scientifically examined. This deficit is even more evident in both the Slovak and Czech academic milieu. This paper clarifies bilateral relations between the Holy See and the United States of America. I examine the following breaking points and landmarks of the relations of these two political entities: the Vietnam War, the two Gulf Wars, controversies related to diplomatic nominees during Obama’s first term, and U.S. Catholic bishops’ involvement in domestic policy. In conclusion, I offer a short evaluation of their bilateral relations.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2014)
Číslo 3 (2014)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sekerak.pdfPlný text363,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15489

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.