Title: Vliv technologie tepelného zpracování na řezivost RO nářadí
Authors: Kesl, Miloslav
Citation: Strojírenská technologie Plzeň 2015: sborník abstraktů: VI. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 3.- 4.2.2015 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2015. s. 94-106. ISBN 978-80-261-0304-2.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/16116
ISBN: 978-80-261-0304-2
Keywords: tepelné zpracování;vakuová pec;solná lázeň
Keywords in different language: heat treatment;vacuum furnace;salt bath
Abstract: Příspěvek vychází z dlouholetých zkušeností fy PILSEN TOOLS s.r.o. s výsledky tepelného zpracování kovů, především ocelí a dává de facto odpověď na otázku, proč významní výrobci moderních vakuových zařízení se vždy srovnávají s výsledky, které je možné získat při zpracování v solných lázních. Na mnoha případech jsou prakticky konfrontovány přednosti a nedostatky jednotlivých technologií ve vztahu na ekonomické a užitné parametry výrobků, především z oboru speciálního nářadí. Kritériem hodnocení technologií nejsou jen dosaho-vané parametry nákladové, strukturní, mech. a fyzikálních hodnot, atd., ale i dodržování ekologických (EMS - ISO 14000) a bezpečnostních (OHSAS 18001:2007).
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Strojírenská technologie - Plzeň 2013 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2015 sborník příspěvků

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kesl.pdfPlný text2,56 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16116

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.