Title: Vystružování velmi přesných děr u hydrostatických komponent
Authors: Řehoř, Jan
Fulemová, Jaroslava
Rut, Daniel
Třísková, Veronika
Kouřil, Karel
Citation: Strojírenská technologie Plzeň 2015: sborník abstraktů: VI. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 3.- 4.2.2015 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2015. s. 235-241. ISBN 978-80-261-0304-2.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/16133
ISBN: 978-80-261-0304-2
Keywords: hydromotor;vystružování;slinutý karbid;cermet
Keywords in different language: hydroengine;reaming;cemented carbide;cermet
Abstract: Dopravní a manipulační technika je jedním z hnacích motorů v oblasti strojírenské výroby. Mezi nejdůležitější komponenty patří hydrostatické mechanismy, jež jsou tvořeny hydromotory, čerpadly, rozvaděči, apod. Nedílnou součástí hydromotoru je servoventil, který mikropohybem pístku řídí průtok média. Servoventil je odlitek, obvykle z tvárné litiny, který je nutné ještě dále obrábět. Funkčnost hydrostatických obvodů je výrazně ovlivněna přesnými pohyby pístů. Z tohoto důvodu je nutné zajistit dostatečnou přesnost rozměru, kvalitu opracování a také geometrický tvar děr. Tento článek popisuje problematiku vystružování děr u hydraulických komponent výstružníky ze slinutého karbidu a cermetu.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Strojírenská technologie - Plzeň 2013 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2015 sborník příspěvků

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rut.pdfPlný text1,74 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16133

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.