Title: Vliv vyložení nástroje na řezné síly a jakost obrobeného povrchu při frézování austenitické oceli
Other Titles: Influence of tool overhang on cutting forces and quality of machined surface during milling of austenitic steel
Authors: Fulemová, Jaroslava
Janda, Zdeněk
Řehoř, Jan
Citation: Strojírenská technologie Plzeň 2011: sborník abstraktů: IV. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 25.- 26.1.2011 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2011, s. [1-7]. ISBN 978-80-7043-934-0.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/16364
ISBN: 978-80-7043-934-0
Keywords: vyložení nástroje;jakost obrobeného povrchu;frézování
Keywords in different language: tool overhang;quality of machined surface;milling
Abstract: Jedním ze základních doporučení pro upínání nástrojů je pravidlo volit co možná nejmenší vyložení nástroje. Mohou nastat případy, například při obrábění hlubších dutin obrobků, kdy je nutné nástroj více vyložit. V takovém případě však může dojít k ovlivnění řezného procesu a tím i k ovlivnění konečných parametrů výsledné plochy. Tento článek se proto zabývá právě vlivem vyložení nástroje na jakost obrobeného povrchu při frézování austenitické korozivzdorné oceli.
Abstract in different language: One of the basic recommendations for tool clamping is to choose as small as tool overhang. There can be cases, for example during cutting of deeper cavities, when there is necessary to unload the tool more. In this case though can take place to influence of cutting process thereby also to influencing of final parameters of machined final surface. This article deals with influence of tool overhang on quality of machined surface during milling of austenitic stainless steel.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fulemova.pdfPlný text380,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16364

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.