Title: Vliv povrchu na užitné vlastnosti výrobku
Other Titles: Influence of the surface on end-use properties of product
Authors: Kříž, Antonín
Citation: Strojírenská technologie Plzeň 2011: sborník abstraktů: IV. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 25.- 26.1.2011 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2011. ISBN 978-80-7043-934-0.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/16376
ISBN: 978-80-7043-934-0
Keywords: integrita povrchu;obrobený povrch;zbytková napětí;mikrostruktura povrchu;zpevněný povrch
Keywords in different language: surface integrity;machined surface;residual stresses;surface microstructure;strengthened surface
Abstract: Povrch součásti je třeba chápat v kontextu s jeho mnoha funkcemi. Nejdůležitějšími vlastnostmi jsou mechanické, fyzikální a chemické. V praxi nejsou jednotlivé vlastnosti uplatňovány samostatně, ale vždy ve vzájemné kombinaci a tím je ztíženo posuzování jednotlivých vlivů. V minulosti byla pozornost povrchu věnována pouze v souvislosti s drsností, geometrickou přesností. V současné době je snaha popsat vlastnosti povrchu komplexně v širších souvislostech. Byla vytvořena speciální metodika hodnocení, která se nazývá integrita povrchu. V uvedeném článku jsou zachyceny jednotlivé sledované faktory i s jejich specifiky ve vazbě na výsledné užitné vlastnosti.
Abstract in different language: The surface of a component must be understood in the context of its numerous functions. Its most important properties include the mechanical, physical and chemical ones. In service, these properties do not take effect separately but in combinations which make their influence difficult to evaluate. In the past, the surface only received attention in relation to its roughness and geometric accuracy. These days, there are efforts to describe the surface properties comprehensively in a wider context. A special evaluation methodology has been created and became known as the surface integrity. Surface integrity analysis provides a comprehensive evaluation of the state of surface and its impact on the performance of the part. Obtaining reliable results requires that individual factors are treated with great attention. Fragmentary measurement, partial experiments and their results are not sufficient for evaluating final properties of a component. There are a number of experts engaged in research into this issue at the author’s place of work and at the Department of Machining Technology of the University of West Bohemia. In spite of this, or even for this reason, the author sees in the surface integrity concept both a great challenge and a risk, resulting from separation of individual results from the overall context. Embedding the surface integrity concept into real-world applications still is and will be a cumbersome task, not only due to issues related to transferability of the methodology but also with regard to measured values and their impact on the quality of the product. Another source of difficulties is the absence of a unifying theory which would enable comparison and quantification of individual factors of influence. Despite these problems, valuable findings have been reached both from the academic viewpoint and in terms of practical application and evaluation of surfaces newly created by specially developed “finishing" drills developed and manufactured by the company HOFMEISTER.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kriz.pdfPlný text1,76 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16376

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.