Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorZábranský, Tomáš
dc.contributor.authorMelichar, Martin
dc.date.accessioned2015-10-08T12:18:40Z
dc.date.available2015-10-08T12:18:40Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationStrojírenská technologie Plzeň 2011: sborník abstraktů: IV. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 25.- 26.1.2011 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2011. ISBN 978-80-7043-934-0.cs
dc.identifier.isbn978-80-7043-934-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/16405
dc.description.abstractPříspěvek se zabývá problematikou měření velkých průměrů, rozumíme tím průměry nad 2m. Při dnešních trendech, kdy je na trhu velké množství různých typů moderních měřidel, je i přesto tato problematika velmi aktuální. Pokud se díváme na měření v procesu výroby jako na celek, musíme zde zohlednit dva hlavní faktory, které jsou základem pro úspěšné měření. Jedním z nich jsou požadavky na samotné měřidlo, které musí z konstrukčního hlediska použitelné v prostředí kde je měření prováděno, tak aby neztratilo svoje parametry. Druhým ovlivňujícím faktorem je vhodně zvolená metodika měření, aby bylo možné změřené výsledky využít pro další vyhodnocení např. vyhodnocení kruhovitosti.cs
dc.format7 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obráběnícs
dc.rights© University of West Bohemiaen
dc.subjectvelký průměrcs
dc.subjectměřidlocs
dc.subjectmetodika měřenícs
dc.titleProblematika měření velkých průměrů v pracovních podmínkáchcs
dc.title.alternativeMeasurement of large diameters in production processen
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe paper deals with the measurement of large diameters, the mean diameters of 2 meters. In today's trends when on the market is a large number of different types of modern measuring instruments, is still the issue is very topical. If you look at the measurements in the production process as a whole, we have to take into account two major factors that are essential for successful measurement. One of these requirements are the meter itself, which must be in design to use in an environment where the measurement is performed to not lose their characteristics. Another affecting factor is the well-chosen methods of measurement for results for further evaluation as the evaluation of roundness.en
dc.subject.translatedlarge diameteren
dc.subject.translatedgaugeen
dc.subject.translatedmeasurement methodologyen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zabransky.pdfPlný text370,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16405

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.