Title: Optimalizace váhové funkce amplitudy WLFM radarových pulsů pomocí genetického algoritmu
Authors: Bartoš, M.
Citation: Electroscope. 2015, č. 1.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/16787
http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2015/Cislo1_2015/r9c1c2.pdf
ISSN: 1802-4564
Keywords: váhová funkce amplitudy;radarové pulsy;genetický algoritmus
Keywords in different language: amplitude weight function;radar pulses;genetic algorithm
Abstract: Tento článek se zabývá optimalizací váhové funkce amplitudy radarových pulsů s lineární frekvenční modulací . Účelem článku je popsat optimal izační proces využívající Genetický algoritmus. Cílem optimalizačního procesu je potlačení postranních laloků ve funkci neurčitosti. Výsledky jsou srovnány s jednou z tradičních váhovacích metod (Kaiserovo okno).
Abstract in different language: This paper deals with optimization of amplitude weight function for linear frequency modulated radar pulses. The purpose of article is to describe optimization process using Genetic Algorithm for suppressing side - lobes of the Ambiguity function. There are also depicted properties of weighted linear frequency modulation waveform. Results are compared with Kaiser window ing technique.
Rights: Copyright © 2015 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2015)
Číslo 1 (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bartos.pdfPlný text557,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16787

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.