Název: Optimalizace váhové funkce amplitudy WLFM radarových pulsů pomocí genetického algoritmu
Autoři: Bartoš, M.
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2015, č. 1.
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/16787
http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2015/Cislo1_2015/r9c1c2.pdf
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: váhová funkce amplitudy;radarové pulsy;genetický algoritmus
Klíčová slova v dalším jazyce: amplitude weight function;radar pulses;genetic algorithm
Abstrakt: Tento článek se zabývá optimalizací váhové funkce amplitudy radarových pulsů s lineární frekvenční modulací . Účelem článku je popsat optimal izační proces využívající Genetický algoritmus. Cílem optimalizačního procesu je potlačení postranních laloků ve funkci neurčitosti. Výsledky jsou srovnány s jednou z tradičních váhovacích metod (Kaiserovo okno).
Abstrakt v dalším jazyce: This paper deals with optimization of amplitude weight function for linear frequency modulated radar pulses. The purpose of article is to describe optimization process using Genetic Algorithm for suppressing side - lobes of the Ambiguity function. There are also depicted properties of weighted linear frequency modulation waveform. Results are compared with Kaiser window ing technique.
Práva: Copyright © 2015 Electroscope. All Rights Reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2015)
Číslo 1 (2015)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bartos.pdfPlný text557,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16787

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.