Title: Vznik a proměny železné opony: začátky
Authors: Rázek, Adolf
Citation: BREITFELDER, Miroslav (red.) Dějepis XXII: sborník katedry historie. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra historie, 2011, s. [136-159]. ISBN 978-80-904384-8-4.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra historie
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://fpe.zcu.cz/khi/Publikace/Sbornik24.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16876
ISBN: 978-80-904384-8-4
Keywords: železná opona;třídní nepřítel;pohraniční stráž;signální stěna;nelegální přechod hranic
Keywords in different language: iron curtain;class enemy;border guard;alarm panel;illegal border crossing
Abstract: Stať sleduje vznik a vývoj zabezpečení té části státní hranice poválečného Československa, která tvořila předěl mezi sovětskou a americkou zájmovou sférou. Změny ve způsobu a míře opevnění evidentně souvisely s vývojem mezinárodních vztahů a zostřováním či uvolňováním napětí mezi velmocemi. Zvláštní pozornost je věnována zejména tzv. signální stěně a jejímu fungování.
Abstract in different language: The article follows the emergence and development of a security border of the post-war Czechoslovakia, which formed the divide between the American and Soviet spheres of interest. Changes in the pattern and level of fortification clearly associated with the development of international relations and escalation or release of tension between the superpowers. Particular attention is paid to the so-called wall of the signals and how it worked.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Dějepis XXIV
Dějepis XXIV

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Razek.pdfPlný text345,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16876

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.