Title: Problematika adaptačního procesu sester absolventek v prostředí intenzivní péče
Other Titles: The issue of the adaptation process of graduate nurse in intensive medicine
Authors: Nováková, Lucie
Advisor: Novotná, Jana
Referee: Bejvančický, Štěpán
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17924
Keywords: absolventka;adaptační proces;intenzivní péče;mentoring;vedení lidí;všeobecná sestra
Keywords in different language: graduate;intensive care;people management;mentoring;nurse;residency program
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na problematiku adaptačního procesu všeobecných sester v prostředí intenzivní péče. Práce se skládá ze dvou hlavních částí, teoretické a praktické. V teoretické části je nejprve nastíněno prostředí intenzivní medicíny a specifika péče o pacienta na tomto typu oddělení. V další samostatné kapitole jsou popsány aspekty moderního personálního managementu jako je motivace, styly řízení a hodnocení pracovníků a mentoring. Závěrečná kapitola teoretické části se věnuje samotnému adaptačnímu procesu. Praktická část se zaměřuje na vlastní výzkumné šetření, které mapuje průběh adaptačního procesu všeobecných sester pracujících na oddělení intenzivní péče. Výsledky byly zjištěny metodou kvalitativního výzkumu.
Abstract in different language: The major aim of the thesis is the adaptation process of general nurse for the work in the intensive care setting in order to gain the critical care nursing speciality. The work consist of two major parts: theoretical and practical. In the theoretical part several aspects of the problem are described. In the first chapter inherited specifics of the intensive care enviroment and of critical care nursing are mentioned. Second chapter concerns about the modern aspects of personal management including motivation and mentoring. In the last chapter of the theoretical part descriptions of the contemporary adaptation process and critical care nursing education are given. In the practical part the results of qualitative research mapping the concurrent forms of adaptation process in several high-level intensive care units around the Czech republic are presented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novakova_Lucie_Problametika_adaptacniho_procesu.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Novakova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce470,34 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Novakova_oponent.pdfPosudek oponenta práce523,66 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Novakova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce426,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17924

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.