Title: Řízení zásob ve výrobním procesu
Other Titles: Inventory management in the manufacturing process
Authors: Přibyl, Lukáš
Advisor: Skálová, Petra
Referee: Januška, Martin
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18522
Keywords: zásoby;řízení zásob;Skyline optic s.r.o.
Keywords in different language: supplies;inventory management;Skyline optic ltd
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá řízením zásob ve společnosti Skyline Optic s.r.o. Rozebírá zásoby a metody jejich řízení v teoretické rovině. Objasňuje fungování metod JIT, kanban, MRP a ABC. Práce představuje podnik a hodnotí jeho ekonomické ukazatele. V neposlední řadě práce porovnává teoretické poznatky s praxí ve společnosti. Je namodelováno fungování objednacích systémů, jejichž použití připadá pro Skyline Optic v úvahu. Práce nabízí zlepšující opatření.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with the management of supplies in Skyline Optic Ltd. It analyses supplies and methods of their management on theoretical level and clarifies functioning of these particular methods: JIT, kanban, MRP and ABC. The thesis introduces the company and evaluates its economic indicators. It draws a comparison between theoretical findings and actual practice in the company. The functioning of order systems, which are appropriate to use in Skyline Optic, is simulated in this thesis as well. Last but not least, the thesis provides certain improvement measures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pribyl_Lukas.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-BP_pribyl_VP.pdfPosudek vedoucího práce621,1 kBAdobe PDFView/Open
oponent-BP_pribyl_OP.pdfPosudek oponenta práce565,79 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-pribyl_BP.PDFPrůběh obhajoby práce802,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18522

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.