Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSkalický, Jiří
dc.contributor.authorHrbáčková, Barbora
dc.contributor.refereeVacek, Jiří
dc.date.accepted2015-06-03
dc.date.accessioned2016-03-15T08:46:59Z-
dc.date.available2014-10-25cs
dc.date.available2016-03-15T08:46:59Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-24
dc.identifier62325
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18524
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na téma hodnocení teorie a praxe podle metodiky PRINCE2 ve společnosti, která nechce být jmenována, a proto je v práci použit fiktivní název společnost ABC, a. s. Cílem této práce je analyzovat postupy společnosti při řízení konkrétního projektu - IS správy dat v dostihovém sportu a následně vyhodnocovat, zda jsou tyto postupy v souladu s postupy metodiky PRINCE2 při řízení projektů. První teoretická část se soustřeďuje na základní terminologii v oblasti projektového řízení a představuje jednotlivé standardy od IPMA a od PMI. Dále se zaměřuje na detailněji zpracovanou metodiku PRINCE2 a její srovnání s výše zmíněnými metodami. V praktické části autorka nejprve představuje vybraný subjekt, následuje historie společnosti a charakteristika její činnosti. Poté se autorka plně věnuje analýze jednotlivých témat projektu informačního systému správy dat v dostihovém sportu a v závěru vyhodnocuje, do jaké míry se společnost řídí podle metodiky PRINCE2.cs
dc.format81 s. (133 476 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprince2cs
dc.subjectpmics
dc.subjectpmbokcs
dc.subjectipmacs
dc.subjecticbcs
dc.subjectisocs
dc.subjectinformační systémcs
dc.titleHodnocení teorie a praxe projektového řízenícs
dc.title.alternativeTheory and Practice of the Project Management Evaluationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is focused on the evaluation of the theory and practice of the PRINCE2 methodology at the hidden company and that is why a working fictitious name of the company is ABC, Inc. The aim of this work is to analyse the practices of the management of a particular project - IS data management in racing sport and subsequently to evaluate whether they are in accordance with the PRINCE2 methodology in project management. The first theoretical part deals with the basic terminology of project management and presents the different standards from IPMA and from PMI. It also presents in detail the methodology PRINCE2 prepared in comparison with the other mentioned methods. In the practical part the author first introduces the chosen subject. It is followed by the history and description of its activities. Then the author fully analyses individual topics of information system project management data in horse racing and finally evaluates the extent to which the company is governed by the PRINCE2 methodology.en
dc.subject.translatedprince2en
dc.subject.translatedpmien
dc.subject.translatedpmboken
dc.subject.translatedipmaen
dc.subject.translatedicben
dc.subject.translatedisoen
dc.subject.translatedinformation systemen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barbora Hrbackova_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-BP_hrbackova_VP.pdfPosudek vedoucího práce631,08 kBAdobe PDFView/Open
oponent-BP_hrbackova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-hrbackova_BP.PDFPrůběh obhajoby práce827,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18524

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.