Title: Analýza přínosu metody Kaizen
Other Titles: The Analysis of Kaizens Benefits
Authors: Pham, Bich Ngoc
Advisor: Dvořáková, Věra
Referee: Jermář, Milan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18561
Keywords: Kaizen;kontinuální zlepšování;workshop Kaizen;Muda;štíhlá výroba
Keywords in different language: Kaizen;progressive improvements;workshop Kaizen;Muda;lean manufacturing
Abstract: Bakalářská práce na téma analýza přínosu metody kaizen je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá vysvětlením podstaty metody kaizen a jeho manažerské nástroje. Je zde vysvětlen cyklus PDCA/SDCA, TQM, MUDA, metoda 5S, Štíhlá výroba, Workshop kaizen atd.. V praktické části byla provedena ekonomická analýza společnosti. Dále byl analyzován a zhodnocen přínos metody kaizen v podniku. A byly navrženy možnosti ke zlepšení současné situace ve společnosti. K vypracování této bakalářské práce bylo zapotřebí odborných publikací a konzultace s pracovníky společnosti.
Abstract in different language: This thesis is named "The Analysis of Kaizens Benefits ". It is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part explains the basis of kaizen methods and its management tools. The explanation of PDCA / SDCA, TQM, MUDA, The 5S method, lean manufacturing, Kaizen workshop etc., is clarified in the following part. In second part the Kaizen is analyzed and evaluated in selected company. The economy situation is reviewed through ROA, ROS, ROE. The work was created by cooperation and consultation with a company and supported by professional publications.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analyza prinosu metody Kaizen.pdfPlný text práce7,02 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-BP_pham_VP.PDFPosudek vedoucího práce2 MBAdobe PDFView/Open
oponent-BP_pham_OP.pdfPosudek oponenta práce624,17 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-pham_BP.PDFPrůběh obhajoby práce783,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18561

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.