Název: Průběh setkání
Autoři: Bárková, Dana
Citace zdrojového dokumentu: Finanční právo de lege ferenda: sborník příspěvků ze setkání zástupců kateder finančního práva ČR a SR. Editor Dana Bárková. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, c2009, s. 6-10.
Datum vydání: 2009
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: other
jiný
URI: http://hdl.handle.net/11025/1866
ISBN: 978-80-7043-814-5
Klíčová slova: program setkání;finanční právo de lege ferenda;diskuse;zápisy
Klíčová slova v dalším jazyce: program of meeting;financial law de lege ferenda;discussion;records
Práva: © 2009 Západočeská univerzita v Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Vyskytuje se v kolekcích:Finanční právo de lege ferenda

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
prubeh_setkani.pdf217,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/1866

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.