Title: Průběh setkání
Authors: Bárková, Dana
Citation: Finanční právo de lege ferenda: sborník příspěvků ze setkání zástupců kateder finančního práva ČR a SR. Editor Dana Bárková. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, c2009, s. 6-10.
Issue Date: 2009
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: jiný
other
URI: http://hdl.handle.net/11025/1866
ISBN: 978-80-7043-814-5
Keywords: program setkání;finanční právo de lege ferenda;diskuse;zápisy
Keywords in different language: program of meeting;financial law de lege ferenda;discussion;records
Rights: © 2009 Západočeská univerzita v Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Appears in Collections:Finanční právo de lege ferenda

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prubeh_setkani.pdf217,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/1866

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.