Název: Slovenská ekonomika v období krízy
Autoři: Paulíčková, Alena
Citace zdrojového dokumentu: Finanční právo de lege ferenda: sborník příspěvků ze setkání zástupců kateder finančního práva ČR a SR. Editor Dana Bárková. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, c2009, s. 60-63.
Datum vydání: 2009
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/1874
ISBN: 978-80-7043-814-5
Klíčová slova: hospodářská krize;slovenská ekonomika
Klíčová slova v dalším jazyce: economic crisis;slovak economics
Abstrakt: Global recession has a negative impact also on the countries of the region which have not been European Union members, yet. After the years of growth the Slovak economy has noted a significant decrease. After nine years the GDP of the country noted an inter-year decrease. The economy has been noted by implications of the world economic depression. Mainly the less industrial production has contributed to the decrease of the economy, because of the lower orders from abroad as well as failure of delivery quotas from Russia in January.
Práva: © 2009 Západočeská univerzita v Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Vyskytuje se v kolekcích:Finanční právo de lege ferenda

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Paulickova.pdf195,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/1874

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.