Title: Slovenská ekonomika v období krízy
Authors: Paulíčková, Alena
Citation: Finanční právo de lege ferenda: sborník příspěvků ze setkání zástupců kateder finančního práva ČR a SR. Editor Dana Bárková. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, c2009, s. 60-63.
Issue Date: 2009
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/1874
ISBN: 978-80-7043-814-5
Keywords: hospodářská krize;slovenská ekonomika
Keywords in different language: economic crisis;slovak economics
Abstract: Global recession has a negative impact also on the countries of the region which have not been European Union members, yet. After the years of growth the Slovak economy has noted a significant decrease. After nine years the GDP of the country noted an inter-year decrease. The economy has been noted by implications of the world economic depression. Mainly the less industrial production has contributed to the decrease of the economy, because of the lower orders from abroad as well as failure of delivery quotas from Russia in January.
Rights: © 2009 Západočeská univerzita v Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Appears in Collections:Finanční právo de lege ferenda

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paulickova.pdf195,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/1874

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.