Title: Širokopásmový dělič výkonu pro pásma mobilních komunikací
Authors: Šebesta, Jiří
Tejmlová, Lenka
Citation: Electroscope. 2013, č. 1.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2013/Cislo1_2013/r6c4c2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/1887
ISSN: 1802-4564
Keywords: širokopásmové děliče;mobilní komunikace
Keywords in different language: broadband splitters;mobile communications
Abstract: Článek je zaměřen na návrh děličů výkonu pro pásma mobilních komunikací. Signál je v děliči rovnoměrně rozdělen do dvou přijímačů. V současnosti jsou mobilní přenosy a další služby, jako například LTE, provozovány ve dvou frekvenčních pásmech, a to od 0,81 GHz do 0,956 GHz a od 1,71 GHz do 2,62 GHz. Právě šířka pásma pro přenos je důvodem komplexnějšího návrhu děliče. Tento dokument obsahuje základní principy a teorii návrhu takového děliče, jeho simulaci a optimalizaci parametrů v CST Microwave Studiu. Dále jsou prezentovány výsledky měření navrženého a vyrobeného děliče. V závěru jsou diskutovány S-parametry – přenos vedení, odrazy na jednotlivých branách a izolace mezi výstupy.
Abstract in different language: This document is focused on design of symmetrical wideband splitters, which are determined for distribution GSM (Global System for Mobile Communications) signals from one common antenna to two receivers. At the present time, GSM bands with for example LTE (Long Term Evolution) and others include frequencies in two bands, approximately from 0.81 GHz to 0.956 GHZ and from 1.71 GHz up to 2.62 GHz. That is exactly why this complex design of splitter represents wideband solution. This paper contains fundamental theory for designing of wideband splitter and simulated and measured parameters of the optimized splitter in CST Microwave Studio. Designed divider has been also analyzed by the worst case method. Obtained S parameters, such as transmission, isolation or reflections are discussed in the closing part of this paper.
Rights: © 2013 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2013)
Číslo 1 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r6c4c2.pdf728,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/1887

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.