Title: Měření dohlednosti kamerou pro účely studia vlivu reálné atmosféry na přenos optického bezkabelového spoje
Authors: Brázda, Vladimír
Fišer, Ondřej
Citation: Electroscope. 2013, č. 1.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2013/Cislo1_2013/r7c1c1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/1888
ISSN: 1802-4564
Keywords: optické bezkabelové spoje;dohlednost;meteorologická měření
Keywords in different language: optical wireless links;visibility;meteorological measurements
Abstract: Největší nevýhodou optických bezkabelových spojů (OBS) je velký útlum signálu v mlze, jenž je popsána meteorologickou veličinou dohlednost. V článku prezentujeme první výsledky z nově zkonstruovaného měření dohlednosti pomocí kamery a černobílého terče v reálných podmínkách na meteorologické observatoři Milešovka. Jsou uvedeny dva příklady stavu atmosféry – maximální dohlednost a situace v husté mlze. Z časového průběhu lze dokázat, že oproti profesionálním dohledoměrům je systém měření kamerou schopen měřit nehomogenní mlhu podél optického spoje a detekuje velmi rychlé změny dohlednosti. Ve vybraném časovém úseku dosahuje korelační koeficient mezi měřeným útlumem optického spoje a útlumem teoreticky spočteným z měřené dohlednosti hodnoty 0.97. V homogenní mlze se liší od kalibrovaných dohledoměrů maximálně o 10 metrů.
Abstract in different language: The biggest disadvantage of Free Space Optical Link (FSO) is a high attenuation in fog, which is characterized by visibility. We present the first results from the newly constructed visibility measurement using camera and black and white target in real conditions at the meteorological observatory Milešovka. Two examples of state of the atmosphere are shown - the maximum visibility and the situation in dense fog. On the basis of time course it is proved that the camera measurement system is able to measure inhomogeneous fog along the optical link and detects a quick change in visibility unlike the professional visibility meters. The correlation coefficient between the measured attenuation and theoretic attenuation of optical link computed from measured visibility reaches value 0.97 in the selected time interval. The camera measurement differs from the calibrated visibility meters by a maximum of 10 meters in homogeneous fog.
Rights: © 2013 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2013)
Číslo 1 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r7c1c1.pdf330,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/1888

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.