Název: Syrští uprchlíci v Libanonu a jejich ekonomická situace
Další názvy: Syrian refugees in Lebanon and their economic situation
Autoři: Votavová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Ramadan, Ivan
Oponent: Ramadan, Issam
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19266
Klíčová slova: Sýrie;syrští uprchlíci;UNHCR;ekonomika;Libanon;arabské jaro
Klíčová slova v dalším jazyce: Syria;syrian refugees;UNHCR;economy;Lebanon;arab spring
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá syrskými uprchlíky v Libanonu a jejich ekonomickou situací. Je rozdělena na čtyři části. V práci jsou zkoumány makroekonomické ukazatele nezaměstnanosti a hrubého domácího produktu a sociální ukazatele hodnotící kvalitu sociálního prostředí (přístup ke zdravotní péči, ke vzdělávání či dostupnost a kvalita veřejných služeb).
Abstrakt v dalším jazyce: My diploma thesis is concerned with refugees from Syria in Lebanon and their economic situation. It´s devided into four parts. . There is a research of macroeconomic indicators of unemployment and gross domestic product and social indicators evaluating quality of social environment (access to health care, education and quality of public services).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Syrsti uprchlici v Libanonu a jejich ekonomicka situace.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-M. Votatova-V.pdfPosudek vedoucího práce325,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-M. Votavova-O.pdfPosudek oponenta práce273,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-M. Votatova.pdfPrůběh obhajoby práce135,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19266

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.