Title: Syrští uprchlíci v Libanonu a jejich ekonomická situace
Other Titles: Syrian refugees in Lebanon and their economic situation
Authors: Votavová, Martina
Advisor: Ramadan, Ivan
Referee: Ramadan, Issam
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19266
Keywords: Sýrie;syrští uprchlíci;UNHCR;ekonomika;Libanon;arabské jaro
Keywords in different language: Syria;syrian refugees;UNHCR;economy;Lebanon;arab spring
Abstract: Diplomová práce se zabývá syrskými uprchlíky v Libanonu a jejich ekonomickou situací. Je rozdělena na čtyři části. V práci jsou zkoumány makroekonomické ukazatele nezaměstnanosti a hrubého domácího produktu a sociální ukazatele hodnotící kvalitu sociálního prostředí (přístup ke zdravotní péči, ke vzdělávání či dostupnost a kvalita veřejných služeb).
Abstract in different language: My diploma thesis is concerned with refugees from Syria in Lebanon and their economic situation. It´s devided into four parts. . There is a research of macroeconomic indicators of unemployment and gross domestic product and social indicators evaluating quality of social environment (access to health care, education and quality of public services).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Syrsti uprchlici v Libanonu a jejich ekonomicka situace.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-M. Votatova-V.pdfPosudek vedoucího práce325,19 kBAdobe PDFView/Open
oponent-M. Votavova-O.pdfPosudek oponenta práce273,81 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-M. Votatova.pdfPrůběh obhajoby práce135,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19266

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.