Title: Islamofobní projevy v českém kyberprostoru
Other Titles: Islamophobic expressions in czech cyberspace
Authors: Ondo, Marian
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Tarant, Zbyněk
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19272
Keywords: islamofobie;islám;islamofob;islamoklast;muslim;Arab;Facebook;internet;kyberprostor;Česká republika;projevy;neonacisté
Keywords in different language: islamophobia;islam;islamophob;muslim;Arab;Facebook;internet;cyberspace;Czech republic;expressions;neonazis
Abstract: Islámský svět je v naprosté většině případů viděn černobíle jako říše zla. Zcela je opomenut jeho důležitý kulturní význam a nejčastěji jsou atakovány nejsnáze napadnutelné aspekty, jako je třeba migrace, halal, či například role žen. Islamofobie je forma strachu, sociální fobie, ohrožující českou společnost. Každá akce plná islamofobie s sebou strhne širokou část veřejnosti, která je značně heterogenní. Proto je velice důležité pochopení příčin vzniku této nesnášenlivosti. Práce byla primárně zaměřená na monitorování diskusních fór, sociálních sítí a na pohyb po prostoru internetových stránek, které jsou svým obsahem věnované projevům islamofobie v České republice. Vysvětlení tohoto pojmu bylo důležité pro jednoznačné vymezení definice, dle níž bylo možné kyberprostorové islamofobní skupiny lokalizovat, monitorovat, popsat a následně je s vyhrazenou definicí porovnat.
Abstract in different language: Islamic world is seen black and white only, and these islamophobic movements are one the main factors to influence the vast majority. Every intolerance is a problem, that threatens the cohesion of the society. The understandig of the activators and causes of this specific intolerance is essential for emerging the dialog. This master thesis is primasy focused on the monitoring of social medias and websites, that are dedicated to intolerance of islam and muslims in Czech Republic. One the main goals of this thesis is the explanation of the islamophobia. The accurate explanation is the key to differ which posts will be considered as islamophobic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Islamofobni projevy v ceskem kyberprostoru.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-M. Ondo-V.pdfPosudek vedoucího práce245,19 kBAdobe PDFView/Open
oponent-M. Ondo-O.pdfPosudek oponenta práce371,05 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-M. Ondo.pdfPrůběh obhajoby práce112,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19272

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.