Title: Současné výtvarné umění na Blízkém východě jako reakce na válečný konflikt
Other Titles: Contemporary Art of The Middle East as a reaction on military conflict
Authors: Kollárová, Alexandra
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Tydlitátová, Věra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19274
Keywords: umění;moderna;současné umění;fotografie;malba;performance;politické umění;Blízký východ;exil;válka;Abdel Abidin;Wafaa Bilal;Tammam Azzam;Shirin Neshat;Ayman Baalbaki;Emily Jacir;Steve Sabella;Hayv Kahraman;Ahmed Alsoudani;Shadi Ghadarian
Keywords in different language: art;contemporary art;war;military conflict;performance;political art;photography;Middle east;exile;Abdel Abidin;Wafaa Bilal;Tammam Azzam;Shirin Neshat;Ayman Baalbaki;Emily Jacir;Steve Sabella;Hayv Kahraman;Ahmed Alsoudani;Shadi Ghadarian
Abstract: Tato diplomová práce se věnuje současné výtvarné scéně, jejíž díla byla vytvořena, jakožto reflexe konfliktů 20. a 21. století v oblasti Blízkého východu. Inspirací pro výběr tohoto tématu mi byla značně omezená reflexe dané problematiky v českém akademickém prostředí, kde je hlavní pozornost věnována tradičnímu islámskému umění, a současná umělecká scéna blízkovýchodního regionu není dostatečně zmapována.
Abstract in different language: Contemporary Middle Eastern Art is currently receiving considerable attention in the West among collectors, art critics, museum curators and historians. High number of books has appeared recently, as well as many exhibitions, which are held in city capitals all over Western Europe and the USA. Contemporary Art in Middle East as a reaction on military conflict responds to the rising level of attention paid to the Middle Eastern Art boom which can be witnessed in wealthy parts of the region itself.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova-prace-Alexandra-Kollarova.pdfPlný text práce4,73 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A. Kollarova_V.pdfPosudek vedoucího práce222,85 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A. Kollarova-O.pdfPosudek oponenta práce310,69 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A. Kollarova.pdfPrůběh obhajoby práce121,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19274

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.