Title: Integrace Arabů v České republice
Other Titles: The integration of Arabs in the Czech Republic
Authors: Hertlová, Zuzana
Advisor: Ramadan, Ivan
Referee: Kramáreková, Veronika
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19275
Keywords: arabové;migrace;integrace;kvalitativní výzkum;integrační politika;koncepce integrace cizinců;islám;masmédia
Keywords in different language: arabs;migration;integration;qualitative research;integration policy;foreigners integration concept;islam;mass media
Abstract: Tato práce se věnuje integraci Arabů žijících v České republice. Klíčovým cílem bylo zjištění povahy problémů, se kterými se Arabové potýkají během procesu jejich integrace do české společnosti, a skutečností, jež jej mohou ovlivnit. Za tímto účelem byl v období od července 2014 do ledna 2015 realizován kvalitativní výzkum, jehož prezentace tvoří stěžejní část této práce. Hlavní výzkumná otázka byla definována následovně: Jak žijí Arabové v České republice a jaká je míra jejich integrace v jednotlivých oblastech života? Práce nabízí přehled faktorů integračního procesu v rámci dimenzí strukturální, kulturní, interaktivní a identifikační, a dále se rovněž věnuje prioritám současné integrační politiky České republiky. Část práce se zabývá přítomností Arabů na území našeho státu a islámu, jako jednomu z faktorů ovlivňujícího úspěšnost procesu integrace, včetně analýzy reprezentace muslimů v českých tištěných masmédiích.
Abstract in different language: This thesis focuses on the integration of Arabs who live in the Czech Republic. In order to answer the main question, which was defined as follows: How the Arabs live in the Czech Republic and what is their level of integration in various areas of life?, a qualitative research was conducted from July 2014 to January 2015. Its presentation is the backbone of this paper. The work gets the readers to know factors of the integration process within various dimensions: structural, cultural, interactive and identificational. One of the chapters deals with the priorities of Czech integration policy and updated Foreigners Integration Concept. Finally, the work also offers a view of the history of presence of Arabs in our country, Islam as one of the integration factors, and analysis of the representation of Muslims in Czech printed mass media.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP2015_Hertlova.pdfPlný text práce595,98 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Z. Hertlova-V.pdfPosudek vedoucího práce334,15 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Z. Hertlova-O.pdfPosudek oponenta práce344,23 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Z. Hertlova.pdfPrůběh obhajoby práce138,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19275

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.