Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBludovský, David
dc.contributor.authorMudrová, Denisa
dc.contributor.refereeHolubec, Luboš
dc.date.accepted2015-06-19
dc.date.accessioned2016-03-15T09:09:41Z-
dc.date.available2013-01-31cs
dc.date.available2016-03-15T09:09:41Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-27
dc.identifier55092
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20564
dc.description.abstractBakalářská práce popisuje jednotlivá poranění míchy a páteře a jejich následné ošetření v přednemocniční neodkladné péči. Její součástí je část teoretická a část praktická. Teoretická část je rozdělena na anatomii páteře a míchy a dále na jednotlivá poranění. Zaměřuji se především na diagnostiku poranění, přednemocniční péči a následnou nemocniční léčbu, včetně použití zobrazovacích metod. Součástí je přednemocniční postup na místě úrazu s možným poškozením páteře a míchy. Praktická část výzkumu je založena na statistickém šetření dat, které bylo poskytnuto Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje. Výsledky jsou zpracovány do přehledných grafů.cs
dc.format62 s. (62 935 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmíchacs
dc.subjectpáteřcs
dc.subjectporanění míchycs
dc.subjectporanění páteřecs
dc.subjectpřednemocniční péčecs
dc.subjectnemocniční neodkladná péčecs
dc.titleÚrazy míchy a páteře v přednemocniční neodkladné péčics
dc.title.alternativeSpinal and Spinal Cord Injuries in Prehospital Emergency Careen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor diploma thesis describes individual injuries of the spinal cord and the spine as well as their subsequent treatment in prehospital emergency care. The work comprises of a theoretical part and a practical part. The theoretical part deals with the anatomy of the spine and spinal cord and thereafter focuses on their individual injuries. My main interest resides primarily in injury diagnosis, prehospital care and subsequent hospital care with the use of medical imaging methods. The prehospital treatment procedure where there is a potential damage to the spine or spinal cord is also covered in this text. The practical part of the research deals with the statistical survey data provided by the Medical Emergency Service in Plzeň Region. A clear overview is presented in individual charts.en
dc.subject.translatedspinal corden
dc.subject.translatedspineen
dc.subject.translatedspinal cord injuryen
dc.subject.translatedspine injuryen
dc.subject.translatedprehospital careen
dc.subject.translatedhospital emergency careen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Denisa Mudrova.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Mudrova VP.pdfPosudek vedoucího práce357,79 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Mudrova OP.pdfPosudek oponenta práce752,93 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Mudrova.pdfPrůběh obhajoby práce338,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20564

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.