Title: Otravy houbami z pohledu přednemocniční a nemocniční neodkladné péče
Other Titles: Fungi intoxication in terms prehospital and hospital care
Authors: Nováková, Petra
Advisor: Pfefferová, Eva
Referee: Kasal, Eduard
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20572
Keywords: intoxikace;otravy;houby;muchomůrka zelená;amanita phalloides;přednemocniční péče;intenzivní péče
Keywords in different language: intoxication;poisoning;fungi;agaric;amanita phalloides;rescue work;intensive care
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou otrav houbami v přednemocniční a nemocniční neodkladné péči. V teoretické části uvádíme charakteristiku hub, jejich rozdělení a význam hub v životě člověka. Popisujeme nejvíce jedovaté houby vyskytující se v České republice a otravy, které způsobují. U otrav se zabýváme klinickými příznaky a specifickou léčbou pro jednotlivé syndromy. Uvádíme přednemocniční neodkladnou léčbu z pohledu laika a z pohledu odborníka. Neodkladná péče představuje příjem pacienta na intenzivní lůžko, jeho kontinuální monitoraci a následnou terapii. V praktické části jsme vypracovali tabulky a grafy na podkladě statistických dat poskytnutých Toxikologickým informačním střediskem. Další kapitolu praktické části tvoří dvě kazuistiky, které popisují péči o intoxikované pacienty Amanitou phalloides v nemocniční neodkladné péči.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with issues of mushroom poisoning in prehospital and hospital urgent care. The theoretical part is focused on mushroom characteristic, its sorting and importance in human life. The thesis summarizes the most poisonous mushrooms found in the Czech Republic and it describes the poisoning they cause. We are concerned with clinical symptoms by poisoning and we solve specific treatment for particular syndromes in this work. We show prehospital and hospital urgent care from the point of patient to an intensive care, patients continuous monitoring and following therapy. We worked out charts and graphs on the basis of statistical data provided by Toxicological Information Centre in a practical part of the thesis. The second part of the practical section is made up by case history of two patients in urgent hospital care intoxicated by Amanita phalloides.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Otravy houbami z pohledu prednemocnicni a nemocnicni neodkladne pece.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Novakova VP.pdfPosudek vedoucího práce392,17 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Novakova OP.pdfPosudek oponenta práce470,38 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Novakova.pdfPrůběh obhajoby práce342,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20572

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.