Title: Postoje pedagogů k významu výuky první pomoci u žáků základních škol
Other Titles: Attitudes of pedagogues to the importance of first aid education in primary school
Authors: Kadlecová, Patricie
Advisor: Reichertová, Stanislava
Referee: Pistulková, Alena
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20581
Keywords: první pomoc;výuka;legislativa;základní škola;znalosti
Keywords in different language: first aid;education;legislation;primary school;knowledge
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou poskytování laické první pomoci. Teoretická část se věnuje možnostem výuky první pomoci, legislativě a postupům při poskytování první pomoci, což je zpracováno podle současných vědeckých poznatků. Praktická část je zaměřena na vyhodnocení znalostí první pomoci žáků a pedagogů základních škol. Jsou vyhodnocovány také názory pedagogů na danou problematiku a je vypracován návrh na přípravu vyučovací jednotky.
Abstract in different language: This bachelors thesis deals with the provision of the first aid. The theoretical part it attends to possibilities of first aid education, legislation and procedures for provision of first aid which is processed according to current scientific knowledge. The practical part is focused on the evaluation of knowledge of first aid pupils and teachers of primary schools. They also evaluated the opinions of teachers on the topic and is preparing a proposal to teaching unit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BCP - Kadlecova Patricie.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kadlecova VP.pdfPosudek vedoucího práce449,47 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kadlecova OP.pdfPosudek oponenta práce341,03 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kadlecova.pdfPrůběh obhajoby práce340,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20581

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.