Title: Možnosti využití léčebné hypotermie v přednemocniční neodkladné péči.
Other Titles: Possibilities of using therapeutic hypothermia in the prehospital emergency care.
Authors: Procházka, Daniel
Advisor: Pfefferová, Eva
Referee: Bosman, Roman
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20583
Keywords: hypotermie chlazení přednemocniční péče resuscitace zdravotnická záchranná služba
Keywords in different language: hypothermia cooling prehospital care resuscitation emergency medical services
Abstract: Bakalářská práce se věnuje problematice léčebné hypotermie v přednemocniční neodkladné péči. V teoretické části se zabýváme základní neodkladnou resuscitací dospělých a dětí, poté navazujeme rozšířenou neodkladnou resuscitací dospělých, dětí a novorozenců. Dále se zabýváme péčí o pacienta po resuscitaci a nakonec rozebíráme samotnou léčebnou hypotermii. V této kapitole si přibližujeme její historii, indikace, kontraindikace, komplikace, fáze. Zaměřujeme se i na metody měření tělesné teploty, metody chlazení pacienta, protektivní mechanizmy léčebné hypotermie a její vývoj. V praktické části se zabýváme použitím léčebné hypotermie v prostředí přednemocniční neodkladné péče. Zjišťujeme, jestli se vůbec tato metoda používá a jaký má rozsah využití.
Abstract in different language: This bachelor thesis is devoted to therapeutic hypothermia in the prehospital emergency care. The theoretical part deals with basic life support of adults and children. Then we establish advanced life support of adult, children and newborns. We are also engaged in patient care after resuscitation, and finally discuss the actual therapeutic hypothermia. In this chapter we are going to demonstrate its history, indications, contraindications, complications and phases. We are also focusing on methods for measuring body temperature, cooling methods patient, protective mechanisms of therapeutic hypothermia and its development. In the practical part we deal with the use of therapeutic hypothermia in the prehospital emergency care. We find, if this method is used at all and what is the range of use of this method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moznosti-vyuziti-lecebne-hypotermie-v-prednemocnicni-neodkladne-peci.pdfPlný text práce3,24 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Prochazka VP.pdfPosudek vedoucího práce460,16 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Prochazka OP.pdfPosudek oponenta práce372,5 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prochazka.pdfPrůběh obhajoby práce342,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20583

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.