Title: Využití zobrazovacích metod v chirurgii zažívacího traktu
Other Titles: Utilization imaging methods in surgery of the digestive tract
Authors: Vildová, Marie
Advisor: Šmíd, David
Referee: Holubec, Luboš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20586
Keywords: zažívací trakt;chirurgie;zobrazovací metody;rentgenové záření;ultrasonografie;radiodiagnostika;výpočetní tomografie
Keywords in different language: digestive tract;surgery;imaging methods;x-ray;ultrasonography;radiodiagnostic;computed tomography
Abstract: Zobrazovací metody jsou v dnešní době nepostradatelné. Jejich rozvoj a modernizace zajišťuje včasný záchyt onemocnění a následnou možnost úplného vyléčení. Tím předcházíme pozdě diagnostikovým stavům. Bakalářská práce na téma Využití zobrazovacích metod v chirurgii zažívacího traktu je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části popisuji anatomii, fyziologii a patologii. Dále popisuji zobrazovací metody. V části praktické poukazuji na široké spektrum těchto metod. Na pěti kazuistikách je ukázáno, že v léčebném algoritmu jsou velmi důležitou složkou.
Abstract in different language: Imaging methods are essential nowadays. Their development and modernization provide early detection of disease and the subsequent posibility of complete cure. We prevent late diagnosed conditions with it. Bachelor thesis entitled Utilization of imaging methods in surgery of the digestive tract is divided into theoretical and practical part. Anatomy, physiology, patology and imaging methods are described in the theoretical part. I afer to the board spectrum of these methods in the practical part of the thesis. It is shown with help of five case reports that they are very important komponent in the therapeutic algorithm.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE CD.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Vildova VP.pdfPosudek vedoucího práce420,06 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Vildova OP.pdfPosudek oponenta práce753,24 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Vildova.pdfPrůběh obhajoby práce348,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20586

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.