Title: Gastrointestinální krvácení - zobrazovací metody a endovaskulární léčba.
Other Titles: Gastrointestinal bleeding - imaging and endovascular treatment.
Authors: Kučera, František
Advisor: Schmiedhuber, Petr
Referee: Adámková, Jindřiška
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20591
Keywords: gastrointestinální krvácení;výpočetní tomografie;endovaskulární léčba
Keywords in different language: gastrointestinal bleeding;computed tomography;endovaskular treatment
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na moderní zobrazovací metodiky a léčbu pacientů postižených krvácením do gastrointestinálního traktu. Teoretická část se zabývá cévním zásobením trávicí trubice, popisem, etiologií, klasifikací a klinickými příznaky krvácení. Dále jsou popsány zobrazovací techniky, které se v diagnostice krvácení využívají, a to radiologické i neradiologické. Následně jsou zmíněné terapeutické možnosti, které může v případě krvácení nabídnout medicínský obor intervenční radiologie. Praktická část je věnována statistickému šetření vybraných informací o pacientech přijatých k endovaskulárnímu výkonu na klinice zobrazovacích metod FN Plzeň.
Abstract in different language: The bachelor work informs about modern imaging methods and treatment of patients suffering of gastrointestinal bleeding. The theoretical part deals with the vascularity of the digestive tube, description, etiology, classification and clinical signs of bleeding. There are also described diagnostic radiology and non radiological techniques are used in the diagnosis of bleeding. Subsequently, therapeutic options are discussed, which may, in the case of bleeding offers the medical field of interventional radiology. The practical part is devoted to the statistical survey of selected information on patients admitted for endovascular treatment at the clinic imaging Hospital Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gastrointestinalni krvaceni - zobrazovaci metody a endovaskularni lecba.pdfPlný text práce5,36 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kucera VP.pdfPosudek vedoucího práce386,5 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kucera OP.pdfPosudek oponenta práce379,95 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kucera.pdfPrůběh obhajoby práce375,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20591

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.