Title: Prevence úrazů u dospívajících
Other Titles: Injury prevention for adolescents
Authors: Rusňáková, Magdalena
Advisor: Klepáč, Josef
Referee: Hejdová, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20606
Keywords: dospívající jedinec;úraz;prevence;mechanismus úrazu;poraněná část těla;první pomoc
Keywords in different language: adolescent;injury;prevention;mechanism of injury;injured part of body;first aid
Abstract: Bakalářská práce se zabývá úrazy, jejich prevencí a první pomocí. Teoretická část vymezuje pojmy dospívající jedinec, úraz, popisuje mechanismy a lokality úrazů, popisuje typy prevence a zaměřuje se na sportovní a dopravní úrazy a jejich prevenci. V praktické části práce jsou popsány výsledky dotazníkového šetření, kterým jsme zjišťovali úrazovost u dospívajících, znalosti v oblasti legislativy a statistických údajů a dodržování prevence u dospívajících. V diskusi jsou námi zjištěné údaje shrnuty a porovnány s teoretickými poznatky a statistickými údaji.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with injuries, their prevention, and first aid. The theoretical part defines the terms "adolescent" and "injury", describes mechanisms and locations of injuries, enumerates the types of prevention, and focuses on sports and traffic injuries and their prevention. In the practical part of the thesis, we describe the results of a survey that was designed to determine the rate of injuries among adolescents, the knowledge of legislation and the statistical data, and the degree to which adolescents abide by the preventive regulations. In the discussion, the conclusions we reached are summed up and compared to well-known theoretical insights and the statistical data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rusnakova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Rusnakova VP.pdfPosudek vedoucího práce378,54 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Rusnakova OP.pdfPosudek oponenta práce403,15 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Rusnakova.pdfPrůběh obhajoby práce334,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20606

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.