Název: Přístrojové vybavení v přednemocniční neodkladné péči - minulost a současnost
Další názvy: Devices and Equipment in Pre-hospital Emergency Care - Past and Present
Autoři: Doláková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Lippertová, Marie
Oponent: Layerová, Helena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2198
Klíčová slova: historie;přístrojové vybavení;přednemocniční neodkladná péče;monitorace;dýchací cesty;krevní oběh;invativní podání léků
Klíčová slova v dalším jazyce: history;device equipment;pre-hospital unnecessary care;monitor;airway;blood circulation;incursion drug application
Abstrakt: V této práci se zabývám historií a současností přístrojů k monitoraci pacienta v přednemocniční neodkladné péči. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části se zabývám historií a vývojem přístrojů používaných zdravotnickou záchrannou službou a druhá část je věnována moderním přístrojům, které jsou v současné době používány Zdravotnickou záchrannou službou, výjezdovým stanovištěm Plzeň ? město. Práce je věnována nejen odbornému zdravotnickému personálu, ale také laické veřejnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: In this work I pursue the history and update of instruments used for monitoring patients in pre-hospital unnecessary care. My work is divided into two main parts. The first part occupies history and evolution of equipment used by paramedics. The second part includes modern equipment, which is used in the present time by paramedics in the outgoing centre in Plzen city. The work is dedicated not only to medical professionals but also non-professional people.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Dolakova Jana 2012.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dolakova - VP.jpgPosudek vedoucího práce379,29 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Dolakova - OP.jpgPosudek oponenta práce393,65 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Dolakova OBP.jpgPrůběh obhajoby práce319,95 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2198

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.