Název: CT angiografie břišní aorty
Další názvy: CT Angiography of Abdominal Aorta
Autoři: Auer, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Svobodová, Andrea
Oponent: Kott, Otto
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2201
Klíčová slova: břišní aorta;výpočetní tomografie;angiografie;kontrastní látka;radiodiagnostika;aneurysma;disekce
Klíčová slova v dalším jazyce: abdominal aorta;computing tomography;angiography;contrasting agent;radiodiagnostics;aneurysm;dissection
Abstrakt: Bakalářská práce, jejíž téma zní CT angiografie břišní aorty, se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části se zabývám anatomií a patologickými procesy v oblasti břišní aorty a dále popisuji postup při CT angiografii. V praktické části uvádím kazuistiky pacientů, kteří podstoupili toto vyšetření a snažím se upozornit na potřebu rychlé a přesné stanovení diagnózy, která je bezpodmínečně nutná v oblasti abdominální aorty.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis, whose topic is CT Angiography of abdominal aorta, consists of a theoretical and a practical part. In the theoretical part of studying Anatomy and pathological processes in the area of the abdominal aorta and I the procedure for CT Angiography. The practical part describes the case histories of patients who have followed this investigation and I'm trying to draw attention to the need for quick and accurate diagnosis, which is strictly necessary in the area of the abdominal aorta.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
JAKUB AUER-CT ANGIOGRAFIE BRISNI AORTY-RAS3,2011.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho BP - Jakub Auer.jpgPosudek vedoucího práce367,74 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Posudek oponenta BP - Jakub Auer.jpgPosudek oponenta práce380,9 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Auer - OBP.jpgPrůběh obhajoby práce328,62 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2201

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.