Název: CT vyšetření srdce: postprocessing v rukách radiologického asistenta
Další názvy: Ct examination of heart: postprocessing provided by radiologic technologist
Autoři: Lachmanová, Alžběta
Vedoucí práce/školitel: Baxa, Jan
Oponent: Svobodová, Andrea
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2202
Klíčová slova: CT;srdce;EKG;pacient;radiologický asistent;kalciové skóre;postprocessing
Klíčová slova v dalším jazyce: CT;heart;ECG;patient;radiologic technologist;calcium score;postprocessing
Abstrakt: CT vyšetření srdce je z důvodu nárůstu srdečních příhod v posledních letech čím dál více využíváno, především pro diagnostiku věnčitých tepen, u onemocnění myokardu, a zobrazení průchodnosti bypassů. Tato práce popisuje anatomii srdce, onemocnění srdce, 2D a 3D postprocessingové techniky a zabývá se postprocessingem, který se používá u CT vyšetření srdce. V praktické části jsou vyhotoveny rekonstrukce pro hodnocení srdce a koronárních tepen
Abstrakt v dalším jazyce: CT examination of the heart is increasingly used due to increase of cardiac events in recent years, especially for diagnosing coronary arteries, diseases of myocard, and imaging cardiac bypass. This thesis describes the anatomy of the heart, heart diseases, 2D and 3D postprocessing techniques and deals with postprocessing, which is used in cardiac CT. Special reconstructions are performed to evaluate the heart and coronary arteries in practical part.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAZ) / Bachelor´s works (DRE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce818,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lachmanova - VP.jpgPosudek vedoucího práce441,49 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Lachmanova - OP.jpgPosudek oponenta práce390,76 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Lachmanova - OBP.jpgPrůběh obhajoby práce320,77 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2202

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.