Název: Alimentární nákazy vyskytující se v Královéhradeckém a Plzeňském kraji
Další názvy: Incidence of Alimentary Infections in Regions of Hradec Králové and Plzeň
Autoři: Břečťanová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Jirouš, Jaroslav
Oponent: Klepáč, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2204
Klíčová slova: alimentární nákaza;výskyt;prevence;virová hepatitida typu A;výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: alimentary infection;occurrence;prevention;viral hepatitis type A;research
Abstrakt: Tato bakalářská práce porovnává vybrané alimentární nákazy v Královéhradeckém a Plzeňském kraji. V teoretické části jsem nejdříve charakterizovala alimentární nákazy. Poté jsem je rozdělila na nákazy bakteriálního a virového původu, virové hepatitidy přenosné fekálně orální cestou a na alimentární intoxikace z potravin. V praktické části je osm vybraných diagnóz s komentářem. Poté je praktická část zaměřena na výskyt virové hepatitidy typu A v Královéhradeckém kraji.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis compares the chosen alimentary infections in the regions of Hradec Králové and Plzeň. In the theoretical part I first characterised the alimentary infections. Then I sorted them into the infections of bacterial and viral origin, the viral hepatitis transmissible by the faecal-oral way and the alimentary intoxications from food. In the practical part there are the eight chosen diagnoses with the commentary. The practical part then focuses on the occurrence of the type A viral hepatitis in Hradec Králové region.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce7,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brectanova - VP.jpgPosudek vedoucího práce493,6 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Brectanova - OP.jpgPosudek oponenta práce366,36 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Brectanova OBP.jpgPrůběh obhajoby práce331,48 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2204

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.