Název: Burnout syndrom a jeho prevence
Další názvy: Burnout syndrome and its prevention
Autoři: Košíková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Teslíková, Petra Elizabeth
Oponent: Klepáč, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2210
Klíčová slova: syndrom vyhoření;příčiny;fáze;deprese;prevence;supervize
Klíčová slova v dalším jazyce: burnout syndrome;causes;stages;depression;preventiv;supervision
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou syndromu vyhoření, a také jeho prevencí. Teoretická část je zaměřena na příčiny, fáze a symptomy, možnosti diagnostiky a léčby tohoto onemocnění a vyzdvihuje důležitost prevence. V praktické části jsou vyhodnoceny výsledky kvantitativního výzkumu zaměřeného na znalost syndromu vyhoření a kvalitu prevence u nelékařského zdravotnického personálu v zařízeních poskytujících péči o seniory.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis is focused on burnout syndrome and also its prevention. The teoretical part deals with causes, symptoms, stages, diagnosis and treatment options of this disease and emphasizes the importance of prevention. The practical part analizes results of quantitative research, which was focused on a knowledge of theme and the quality of prevention of madical staff in a specific organization providing care for the elderly.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Kosikova J 2012.pdfPlný text práce870,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kosikova - VP.jpgPosudek vedoucího práce372,27 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kosikova - OP.jpgPosudek oponenta práce334,71 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kosikova OBP.jpgPrůběh obhajoby práce342,06 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2210

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.