Název: Problematika bezpečnosti volně prodejných kosmetických prostředků.
Další názvy: Safety issues of over the counter cosmetic products.
Autoři: Michálková, Dominika
Vedoucí práce/školitel: Hejdová, Jana
Oponent: Pavlíková, Lada
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2216
Klíčová slova: kosmetický prostředek;bezpečnost;složení;konzervační přísady;legislativa kosmetických prostředků;spotřebitelé a informovanost;alergizující účinky;značení
Klíčová slova v dalším jazyce: cosmetic product;safety;composition;preservatives;legislation of cosmetic products;consumers and information;allergenic effects;labeling
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na otázky týkající se problematiky bezpečnosti kosmetických prostředků na českém trhu, především ve vztahu ke spotřebitelům. Zabývá se tématikou kosmetických prostředků jako takových od historie přes samotnou podstatu kosmetiky, její složení, funkce jednotlivých složek a vliv na zdraví, až k dnešní související legislativě. Celá práce je pojata jako průřez touto tématikou a nástin nejpodstatnějších problémů.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor Thesis is focused on questions related to the issue of safety of cosmetic products on the Czech market, especially in relation to the consumers. It deals with topics such as cosmetic products themselves, from history through the very essence of cosmetics, its composition, functions of components and its health effects, until the related current legislation. The entire work is conceived as a cross - section of this topic and outline of the most important problems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace- Problematika bezpecnosti volne prodejnych kosmetickych prostredku.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Michalkova - VP.jpgPosudek vedoucího práce382,51 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Michalkova - OP.jpgPosudek oponenta práce336,87 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Michalkova OBP.jpgPrůběh obhajoby práce329,89 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2216

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.