Název: Výživová doporučení pro těhotné ženy v teorii a praxi
Další názvy: The Dietary Guidelines for Pregnant Women in Theory and Practice
Autoři: Synovyd, Anhelina
Vedoucí práce/školitel: Müllerová, Dana
Oponent: Klepáč, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2220
Klíčová slova: alternativní strava;těhotenství;výživa;výživové doplňky;zdraví
Klíčová slova v dalším jazyce: alternative food;health;nutrition;nutritional;supplements pregnancy
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na průběh těhotenství a zdravý vývoj plodu ve vztahu k výživě těhotné ženy. Poukazuje na fyziologické změny organismu těhotné ženy, v jejichž důsledku se mění energetická potřeba a narůstá tělesná hmotnost. Podstatná část práce je věnována jednotlivým nutrientům, jejich významům v graviditě a případným rizikům při nedostatku. V této souvislosti jsou uváděny doporučené denní dávky jednotlivých živin, včetně potravin bohatých na jejich obsah. Opomenut není ani význam přijímaných tekutin. Práce svým obsahem rovněž upozorňuje na alternativní směry výživy, které jsou v těhotenství pro růst a vývoj plodu obzvláště nebezpečné. Moderní doba nabízí kompenzaci špatného nutričního stavu výživovými doplňky, o kterých je zde taktéž zmínka.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on course of pregnancy and healthy growth of fetus in relation to nutrition of pregnant woman. The thesis points to physiological changes in the organism of pregnant woman, which leads to the changes of her energy consumption and body weight. Substantial part of the thesis deals with basic nutrients, their importance during pregnancy and possible risks which can be caused by lack of some nutrients. Furthermore there is given recommended daily dose of nutrients including list of nutritive rich on these nutrients in this context and also drinking regime. Another part of the thesis deals with an alternative way of nutrition, which can be very dangerous for the growth of fetus. Modern medicine offers nutritional supplements as compensation for wrong nutrition. The bachelor thesis deals with this issue too.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE - V.d.p.t.z.v t.a p..pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Synovyd - VP.jpgPosudek vedoucího práce363,27 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Synovyd - OP.jpgPosudek oponenta práce392,12 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Synovyd OBP.jpgPrůběh obhajoby práce318,16 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2220

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.