Název: Traumatologický plán a jeho aktivace
Další názvy: Traumatology plan and its activation
Autoři: Křivánková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Pfefferová, Eva
Oponent: Hejkal, Luděk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2229
Klíčová slova: traumatologický plán;hromadné postižení zdraví;mimořádná událost;přednemocniční neodkladná péče;integrovaný záchranný systém
Klíčová slova v dalším jazyce: traumatology plan;mass disability of health;mass accident;pre-hospital emergency care;integrated rescue system
Abstrakt: Tato práce se zabývá traumatologickým plánováním, které je důležité při vzniku mimořádné události. Teoretická část je zaměřena na vznik a obsah traumatologického plánu, aktivaci traumatologického plánu v přednemocniční etapě a na návaznost přednemocniční neodkladné péče na péči nemocniční. V praktické části se zaměřujeme na taktické cvičení v Domažlicích, kde zkoumáme, jak probíhala činnost jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému. Zvláště se zaměřujeme na jejich spolupráci a vzájemnou komunikaci, rozvržení jednotlivých míst při vzniku mimořádné události a třídění raněných.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is concerned with traumatology planning, which is important in case of emergency. The theoretical part focuses on the formation and content of the traumatology plan, the activation of the traumatology plan during the pre-hospital acute medical care and on the connection of the pre-hospital acute medical care to the hospital medical care. In the practical part we focus on the tactical training in Domažlice, in which case we study how the Integrated rescue system functioned. We especially focus on the cooperation, organizing individual placements during the emergency, sorting out the wounded people and the mutual communication.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC READY.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krivankova - VP.jpgPosudek vedoucího práce336,71 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Krivankova - OP.jpgPosudek oponenta práce343,17 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Krivankova OBP.jpgPrůběh obhajoby práce313,95 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2229

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.