Název: Komunikace v krizové situaci - Crisis resource management
Další názvy: Communication in crisis situation - Crisis resource management
Autoři: Kucharič, Milan
Vedoucí práce/školitel: Růžička, Jiří
Oponent: Pfefferová, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2231
Klíčová slova: komunikace;krizová komunikace;krizová situace;mimořádná událost;telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace
Klíčová slova v dalším jazyce: communication;crisis communication;crisis situations;emergency;emergency telephone assisted CPR
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje problematice krizové komunikace v prostředí zdravotnické záchranné služby. V teoretické části se zaměřujeme na vysvětlení pojmu komunikace, která má několik podkapitol, v jedné z nich se zabýváme interkulturními specifiky. Dále se zabýváme komunikací v krizových situacích, jako jsou např. hromadná neštěstí. Praktická část se skládá ze dvou částí, část A je složena z grafů, které mapují nejen komunikační dovednosti pracovníků zdravotnického operačního střediska a z části B, která je tvořena rozborem dvou tísňových výzev.
Abstrakt v dalším jazyce: The scope of my bachelor thesis is the crisis communication in the medical rescue service. The theoretical part of the thesis is focused on the definition of the communication, described on several chapters, with one especially on the intercultural differences. The thesis also deals with the communication on crisis situations like a mass disasters. The practical part of the thesis consist of two parts, the A part is based on the graphs describing the communication skills of medical operations workers and the B part, which is an analysis of two emergency calls.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc. prace Komunikace v krizove situaci Milan Kucharic.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucharic -VP.jpgPosudek vedoucího práce420,41 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kucharic - OP.jpgPosudek oponenta práce306,21 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kucharic OBP.jpgPrůběh obhajoby práce315,47 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2231

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.