Název: Mýty a pověry o první pomoci
Další názvy: Myths and superstitions about first aid
Autoři: Maťušenko, Jurij
Vedoucí práce/školitel: Franěk, Ondřej
Oponent: Pfefferová, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2232
Klíčová slova: první pomoc;mýtus;doporučené postupy;informační zdroje;laická veřejnost;pověry;polopravdy;domněnky
Klíčová slova v dalším jazyce: first aid;myth;recommended procedures;information sources;non-professional public;superstitions;half-truths;assumptions
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výskytu mýtů a pověr v informačních zdrojích. Práce shrnuje nejčastější mýty z oblasti první pomoci u život ohrožujících stavů a zároveň poskytuje informace, jak by měl zachránce, setká-li se s těmito stavy, podle současných vědeckých poznatků postupovat. Empirická část práce zkoumá výskyt mýtů a pověr v teoretických znalostech u laické veřejnosti a zároveň nejen poskytuje doporučení, jak můžeme rozpoznat a předcházet mýtům, ale navrhuje i některá opatření, jak lze zvýšit úroveň a kvalitu první pomoci.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work occupies with problems of appearance of myths and superstitions in information sources. The work summarizes the most frequently myths in first aid area at life-threatening situations. It also provides information how to handle such situations in accordance with current science findings. Empirical part of the work investigates how myths and superstition affect knowledge of non-professional public. This work also offers recommendation how to recognize and prevent the myths, and suggests some precaution to increase level and quality of first aid.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
JURIJ MATUSENKO.pdfPlný text práce2,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matusenko -VP.jpgPosudek vedoucího práce421,22 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Matusenko -OP.jpgPosudek oponenta práce295,98 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Matusenko OBP.jpgPrůběh obhajoby práce309,18 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2232

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.