Název: Agresivní léčba šokového stavu v přednemocniční neodkladné péči na základně monitorace sérového laktátu
Další názvy: Aggressive Treatment of Shock in Prehospital Emergency Care Based on Monitoring of Serum Lactate
Autoři: Mychajliv, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Sviták, Roman
Oponent: Bosman, Roman
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2234
Klíčová slova: přednemocniční neodkladná péče;šokový stav;monitorace sérového laktátu;agresivní léčba
Klíčová slova v dalším jazyce: pre-hospital emergency care;shock;monitoring of serum lactate;aggressive treatment
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou šokového stavu v přednemocniční neodkladné péči a jeho agresivní léčbou na základě monitorace sérového laktátu. Teoretická část pojednává o definici a charakteristice šokového stavu, o možnostech diagnostiky šokových stavů včetně monitorace sérového laktátu a jeho vlivu na organismus při šokovém stavu. Dále se teoretická část věnuje klasifikaci šokových stavů dle patofyziologických hledisek. Poslední kapitola teoretické části je věnována samotným principům a postupům agresivní léčby. V praktické části se zaměřuji na kazuistiky pacientů, kteří prodělali některý typ šokového stavu. V diskuzi rozebírám jednotlivé kazuistiky a interpretuji sledované parametry.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on shock in pre-hospital emergency care and aggressive treatment of shock on the basis of monitoring of serum lactate. A theoretical part is aimed at definition and characteristics of the shock, potentials of diagnostics of shock including monitoring of serum lactate and its effect on the body at the shock. Further, the theoretical part deals with the classification of shock conditions considering pathophysiological aspects. A last chapter of the theoretical part is concentrated on principles and processes of the aggressive treatment. A practical part is focused on case histories of patients who have undergone various types of shock. In discussion I have analyzed individual case reports and explained monitored parameters.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Agresivni lecba sokoveho stavu v prednemocnicni neodkladne peci na zaklade monitorace seroveho laktatu - Tomas Mychajliv.pdfPlný text práce976,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mychajliv - VP.jpgPosudek vedoucího práce377,15 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Mychajliv - OP.jpgPosudek oponenta práce326,13 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Mychajliv OBP.jpgPrůběh obhajoby práce326,77 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2234

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.