Název: Podmínky pro zajištění objemové léčby v urgentní medicíně
Další názvy: Conditions for Provision of Volume Therapy in Urgent Medicine
Autoři: Růžková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Lojda, Jiří
Oponent: Sviták, Roman
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2235
Klíčová slova: tělní tekutina;ztráta tekutin;krystaloidní roztok;koloidní roztok;krevní náhrada;objemová léčba;periferní žilní vstup;intraoseální vstup;centrální žilní vstup
Klíčová slova v dalším jazyce: body fluids;fluid loss;crystalloid solution;colloidal solution;blood substitute;volum therapy;peripheral venous access;intraosseous access;central venous access
Abstrakt: Ve své bakalářské práci se věnuji tématu, jaké jsou podmínky pro zajištění objemové léčby v urgentní medicíně. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části se studenti zdravotnických oborů mohou dozvědět, co je to objemová léčba, v jakých případech je nutné ji použít a jaké jsou možnosti pro její zajištění. Teoretická část vytváří přehled o případech, kdy je indikována objemová léčba, o možnostech zajištění přístupu do cévního řečiště a druzích náhradních tekutin, které je možno podat v přednemocniční či nemocniční péči. Ve výzkumné části ověřuji teoretické znalosti a praktické dovednosti studentů jednotlivých ročníků oboru zdravotnický záchranář. Veškeré výsledky jsem zpracovala do tabulek a grafů a podle těchto výsledků se stanovené výsledky buď potvrdily, nebo vyvrátily.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor thesis is focused on conditions necessary for the provision of volume therapy in urgent medicine. The thesis is divided into two sections; a theoretical and a researchones. The theoretical part familiarizes students of health related study fields with volume therapy, ways and means of its application a provision. Subsequently, this part is alsoaimed at cases of indications of the volume therapy, various methods and techniques of access into bloodstream and kinds of substitution fluids administrated in pre-hospital and hospital emergency care. In the research part I have checked theoretical knowledge and practical skills of students of the study field ? Paramedic rescue worker. All results I have analysed and elaborated into tables and graph. The analysis either confirmed or unconfirmed pre?defined hypotheses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Podminky pro zajiste objemove lecby v urgentni medicine - Katerina Ruzkova.pdfPlný text práce5,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ruzkova - VP.jpgPosudek vedoucího práce388,3 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Ruzkova - OP.jpgPosudek oponenta práce298,83 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Ruzkova OBP.jpgPrůběh obhajoby práce318,9 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2235

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.