Název: Tlaková poranění v přednemocniční a nemocniční neodkladné péči
Další názvy: Compression Injuries in Pre-Hospital and Hospital Emergency Care
Autoři: Veselý, Michal
Vedoucí práce/školitel: Vidunová, Jana
Oponent: Lojda, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2239
Klíčová slova: crush syndrom;kompartment syndrom;myoglobin hyperkalémie;akutní renální selhání;blast syndrom
Klíčová slova v dalším jazyce: crush syndrome;compartment syndrome;myoglobin hyperkalemia;acute renal failure;blast syndrome
Abstrakt: Bakalářská práce na téma ?Tlaková poranění v přednemocniční a nemocniční neodkladné péči? popisuje příčiny, vznik a léčbu poranění vyvolaných tlakovou silou a je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část popisuje příčiny, patofyziologii a léčbu crush syndromu, kompartment syndromu, blast syndromu a přidružených poranění. Praktická část se zaměřuje na hodnocení a rozbor poskytnuté péče u pacientů s tlakovými poraněními na základě dat shromážděných ze zdravotnické dokumentace.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis studies compression injuries in pre-hospital and hospital emergency care, describes causes, creation and treatment of injuries caused by compressive strength. The work is divided into two parts, namely the theoretical part and the practical part. The theoretical part describes causes, pathophysiology and treatment of crush syndrome, compartment syndrome, blast syndrome and associated injuries. The practical part is focused on rating and analysis of provided care to the patients with compression injuries. The rating and analysis is based on information collected from medical records.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace konecna verze.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vesely - VP.jpgPosudek vedoucího práce448,38 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Vesely - OP.jpgPosudek oponenta práce338,08 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Vesely OBP.jpgPrůběh obhajoby práce318,23 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2239

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.