Název: Význam mamografie u chorob prsní žlázy
Další názvy: The Importance of Mammography for Breast Disease
Autoři: Bacíková, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Kott, Otto
Oponent: Svobodová, Andrea
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2242
Klíčová slova: prsní žláza;onemocnění;karcinom prsu;mamograf;mamografický screening;samovyšetření;léčba
Klíčová slova v dalším jazyce: mammary gland;disease;breast cancer;mamograf;mammography screening;self-examination;treatment
Abstrakt: Tato bakalářská práce na téma Význam mamografie u chorob prsní žlázy se skládá z praktické a teoretické části. V teoretické části jsem se zaměřila na popis prsní žlázy a na onemocnění, která tuto žlázu postihují. Okrajově jsou zde také zmíněny možnosti léčby těchto onemocnění. Teoretická část týkající se chorob, je zaměřena zejména na nádorová postižení. Hlavní částí práce je popis zobrazovacích metod, pomocí kterých se dá prsní žláza zobrazit. Do hloubky je popsáno vyšetření mamografické. V praktické části jsem prováděla výzkum pomocí kazuistik, kde jsem se zabývala zejména diagnostickými metodami, které vedly ke stanovení konečné diagnózy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis on importance of mammography in diseases of the mammary gland consists of practical and theoretical parts. In the theoretical part, I focused on the description of the mammary gland and the diseases that afflict this gland. Marginally, there are also mentioned the possibility of cure. The theoretical part of the disease is mainly focused on tumor involvement. The main part is the description of imaging methods by which you can view the mammary gland. The depth of mammography examinations is described. In the practical part, I conducted research using case studies where I was involved in the diagnostic methods, which led to a final diagnosis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC FINAL-PDF.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bacikova - VP.jpgPosudek vedoucího práce394,85 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Bacikova - OP.jpgPosudek oponenta práce340,34 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Bacikova - OBP.jpgPrůběh obhajoby práce371,77 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2242

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.