Název: Zobrazovací metody u zánětlivých onemocnění GIT
Další názvy: Imaging methods in inflammatory diseases of the GIT
Autoři: Bartičková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Baxa, Jan
Oponent: Svobodová, Andrea
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2244
Klíčová slova: trávicí trakt;záněty;radiodiagnostika;výpočetní tomografie;magnetická rezonance
Klíčová slova v dalším jazyce: digestive tract;inflammation;radiodiagnostics;computed tomography;magnetic resonance imaging
Abstrakt: V teoretické části se práce zabývá nejprve obecnou anatomií a fyziologií gastrointestinálního traktu (GIT). Následuje přehled zánětlivých onemocnění GIT a průřez radiologickými technikami a postupy při jejich diagnostice. Praktickou část pak tvoří kazuistiky zaměřené na pacienty s diagnózou zánětlivého onemocnění GIT, kteří podstoupili některá z uvedených vyšetření. Podklady pro ně laskavě poskytla Interní klinika ve Fakultní nemocnici Plzeň.
Abstrakt v dalším jazyce: The theoretical part of the thesis includes at first anatomy and physiology of the gastrointestinal tract. Followed by an overview of gastrointestinal inflammatory diseases and cross-section of radiological techniques and procedures for their diagnosis. The practical part consists of case studies focused on patients with a diagnosis of gastrointestinal inflammatory disease who underwent any of these examinations. Documents provided to them Department of Internal Medicine in the Faculty Hospital in Pilsen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BCp Jana Bartickova.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartickova - VP.jpgPosudek vedoucího práce398,67 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Bartickova - OP.jpgPosudek oponenta práce343,24 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Bartickova - OBP.jpgPrůběh obhajoby práce313,9 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2244

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.