Title: Dětská hudební tvořivost
Other Titles: Children´s musical creativity
Authors: Kimmelová, Magdalena
Citation: SLAVÍKOVÁ, Marie ed.; KRÁL, Jiří ed. Sborník příspěvků studentské vědecké konference: teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2016 s. 1-13. ISBN 978-80-261-0677-7.
Issue Date: 2016
Publisher: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://kvd.zcu.cz/khk/index-2.html
http://hdl.handle.net/11025/22446
ISBN: 978-80-261-0677-7
Keywords: tvořivost;hudební rozvoj;mladší školní věk
Keywords in different language: creativity;musical development;young school age
Abstract: Cílem příspěvku je představit a objasnit pojem dětské hudební tvořivosti. Uvést možnosti ve výuce nejen hudební výchovy. Prezentuji zde příklady hudebně tvořivých aktivit a snažím se nastínit důležitost rozvoje po této stránce.
Abstract in different language: The main purpose of this article is to introdukce and clarify the term: children’s musical kreativity. I am introducing dif ferent approaches of musical education appliable as well in different fields of education. With this study I am presenting and showing how different musical activities are important for children’s development.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:SVK 2016
SVK 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kimmelova.pdfPlný text430,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22446

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.